תיאטרון פלטפורמא

תיאור הפרוייקט

אתר תדמית ומידע לתיאטרון פלטפורמא.
אפיון, ופיתוח מתבנית.

הלקוח

תיאטרון פלטפורמא

כתובת האתר

http://ptn.co.il

שנה

2017

קטגוריה

חינוך, פיתוח אתר, תדמית

שיתוף